Uwaga: Każda zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna, ważna do odwołania. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W związku z udzieleniem zgody informujemy Cię, iż:

Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych jest: Kedar Radosław Pesta z siedzibą w 09-414 Brudzeń Duży ul.Klonowa 18

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umów i zleceń w zakresie działalności firmy Kedar Radosław Pesta. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: – Wykonania umów i usług (w zakresie w jakim mają zastosowanie),

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą właściciel i pracownicy firmy, ewentualnie właściwe organy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wykonywania umowy lub obowiązków ciążących na administratorze na podstawie stosownych ustaw.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być zakończenie wykonywania umowy/zlecenia.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.