SEO
Audyt SEO to wszechstronna analiza Twojej strony internetowej, której celem jest poprawa jej widoczności i efektywności w wynikach wyszukiwania Google. Proces ten obejmuje badanie architektury witryny, jej treści, aspektów technicznych oraz profilu linków zwrotnych. Po zidentyfikowaniu obszarów wymagających ulepszenia, możesz przystąpić do wprowadzenia niezbędnych zmian w celu optymalizacji strony pod kątem wymagań Google.
 
Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu SEO? Przeprowadzenie audytu SEO niesie za sobą szereg korzyści, w tym:
 
 • Zwiększenie widoczności i poprawa działania Twojej strony w wynikach wyszukiwania Google.
 • Wykrycie błędów na stronie, które mogą utrudniać osiągnięcie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania.
 • Monitorowanie postępów i rozwoju strony w czasie.
 • Zapewnienie, że Twoja strona jest zawsze aktualna i dostosowana do najnowszych zmian w algorytmie Google.

Kroki do wykonania audytu SEO”

Przejrzyj meta tytuły i opisy swojej strony

Pierwszym etapem audytu SEO jest analiza Meta tytułów i opisów Twojej witryny. Są to teksty pojawiające się w wynikach wyszukiwania, gdy wyświetlana jest Twoja strona. Powinny być one klarowne, zwięzłe i zawierać odpowiednie słowa kluczowe. Ważne jest również, aby precyzyjnie odzwierciedlały zawartość danej strony. Niepoprawnie sformułowane lub nieścisłe Meta tytuły i opisy mogą negatywnie wpłynąć na wskaźnik klikalności (CTR) z wyników wyszukiwania.

Zidentyfikuj i rozwiąż problemy z indeksacją

Kolejnym krokiem jest ustalenie, czy Twoja strona ma problemy z indeksacją. Indeksacja to proces, w którym Google dodaje strony Twojej witryny do swoich wyników wyszukiwania. Jeśli Twoja strona nie jest indeksowana, nie pojawi się w wynikach wyszukiwania. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak:

 • Nowość strony, która jeszcze nie została zindeksowana.
 • Słabe połączenia strony (np. brak wystarczającej liczby linków zwrotnych).
 • Błędy techniczne na stronie, uniemożliwiające Google jej indeksację.

W przypadku podejrzeń o problemy z indeksacją, możesz skorzystać z Google Search Console, aby sprawdzić status indeksacji Twojej strony.

Sprawdź, czy na stronie nie występują duplikaty treści

Duplikaty treści to takie, które pojawiają się na więcej niż jednej stronie Twojej witryny. Może to mieć miejsce, gdy posiadasz wiele stron o podobnej lub identycznej treści, lub gdy skopiowałeś treści z innych źródeł bez dodania własnego unikalnego wkładu. Duplikaty mogą negatywnie wpływać na ranking, ponieważ dezorientują Google, utrudniając mu określenie, która strona jest najbardziej odpowiednia dla danego zapytania. W przypadku podejrzeń o duplikaty, możesz użyć narzędzi takich jak Siteliner, aby sprawdzić plagiat.

google

Popraw doświadczenia użytkownika (UX)

Doświadczenie użytkownika to łatwość, z jaką użytkownicy nawigują i korzystają z Twojej strony. Dobre UX jest kluczowe, ponieważ pomaga zatrzymać użytkowników na stronie i zmniejsza współczynnik odrzuceń. Przy ocenie UX Twojej witryny zwróć uwagę na:

 • Ogólny design strony.
 • Łatwość nawigacji.
 • Szybkość ładowania strony.
 • Jakość treści na stronie.

Napraw złamane linki

Złamane linki to takie, które prowadzą do nieistniejących już stron. Mogą one szkodzić pozycji Twojej strony, ponieważ utrudniają Google przeszukiwanie witryny i frustrują użytkowników. W przypadku podejrzeń o obecność złamanych linków, możesz użyć narzędzi takich jak Screaming Frog, aby je zidentyfikować.

Przeprowadź audyt treści

Ostatnim etapem audytu SEO jest audyt treści. Polega on na ocenie wszystkich materiałów na Twojej stronie i ustaleniu ich efektywności. Podczas oceny treści zastanów się nad:

 • Jakością pisania.
 • Relewancją treści dla Twojej grupy docelowej.
 • Wartością, jaką dostarczają Twoje treści.
 • Obecnością słów kluczowych.

Jeśli stwierdzisz, że niektóre treści nie spełniają oczekiwań, rozważ ich poprawienie lub usunięcie.
To tylko niektóre z kroków, które należy podjąć podczas przeprowadzania audytu SEO. Dzięki ich realizacji możesz zoptymalizować swoją stronę pod kątem Google i poprawić swoją pozycję w wynikach wyszukiwania.”

Stwórz z nami nowoczesną stronę internetową