Lead

Zapewne w swojej działalności online spotkałeś się już z takimi terminami jak lead, generowanie leadów, CPA oraz zarządzanie leadami. Obecnie te pojęcia są powszechnie znane. Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie zajmują się promocją, starają się zgłębiać tę tematykę, przeszukując internet w poszukiwaniu informacji o generowaniu leadów. Agencje marketingowe zatrudniają specjalistów, którzy opracowują strategie generowania leadów i optymalizują związane z tym koszty. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega generowanie leadów i dlaczego cieszy się ono tak dużą popularnością w sieci.

Czym jest generowanie leadów?

Generowanie leadów to proces pozyskiwania odwiedzających strony internetowe, za co pobierana jest określona opłata. Leadem, czyli potencjalnym klientem, jest osoba odwiedzająca stronę, która podejmuje na niej określone działania: wypełnia formularz kontaktowy, składa zamówienie, pobiera informacje (jeśli jest to główny lub dodatkowy cel strony), rejestruje się itd.
 

Jeszcze do niedawna w dziedzinie promocji reklamowej kwestia generowania leadów nie była tak istotna. Platformy reklamowe ograniczały się do oferowania miejsca na ogłoszenia i pobierały opłaty za każde kliknięcie, czyli przejście z miejsca, gdzie umieszczono reklamę, bezpośrednio na stronę internetową. Obecnie jednak reklamodawcy oczekują czegoś więcej – chcą płacić wyłącznie za konkretne wyniki. Ważne jest zrozumienie, że odwiedzający staje się leadem dopiero w momencie podjęcia przez niego określonego działania, na przykład kiedy wchodzi na landing page i zamawia oddzwonienie. Należy jednak pamiętać, że lead to nie klient faktyczny, lecz potencjalny. To, czy dojdzie do przekształcenia potencjalnego klienta w faktycznego, zależy wyłącznie od jakości usług danej firmy, jej zdolności do zaspokojenia potrzeb konsumenta oraz od ogólnej strategii marketingowej.

Ile wynosi opłata za działanie leadu?

Koszt opłaty za CPA (Cost Per Action, czyli opłata za działanie, znane również jako CPL – Cost Per Lead, opłata za lead) zależy od wielu czynników. Do tych należą poziom konkurencji w branży, w której działa firma, rozmiar regionu (im większy, tym wyższa opłata), a także konkurencyjne atuty samej firmy lub oferowanych przez nią produktów/usług. Cena kształtowana jest na podstawie zebranych informacji o przedsiębiorstwie i może wahać się od kilku do kilku set złotych. Samodzielne ustalenie kosztu opłaty za działanie jest procesem skomplikowanym, wymagającym szczegółowej analizy marketingowej oraz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które są niezbędne do efektywnego modelowania procesu generowania leadów. Dlatego zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnej agencji marketingowej.

Jakie są obowiązki agencji marketingowej w procesie generowania leadów?

Menadżer ds. leadów zajmuje się organizacją spotkań z klientami. Gdy spotkanie bezpośrednie nie jest możliwe, alternatywą staje się komunikacja telefoniczna lub przez Skype. W trakcie rozmowy, specjalista przeprowadza rodzaj ankiety, pytając o szczegóły biznesu, mocne i słabe strony firmy. Celem jest zdobycie kompleksowych informacji, które umożliwią stworzenie skutecznego modelu generowania leadów oraz ustalenie optymalnej opłaty za działanie.
 

Ważne jest, aby menadżer ds. leadów dokładnie zrozumiał specyfikę Twojego biznesu. Dlatego kluczowe jest dostarczenie mu pełnych informacji o firmie. Jeśli specjalista nie przeprowadza szczegółowej ankietyzacji ani nie prosi o wypełnienie briefu, a jednocześnie obiecuje znaczące rezultaty, może to wzbudzać wątpliwości co do jego profesjonalizmu.

Jaki typ strony internetowej generuje najwięcej leadów?

Nasi klienci bardzo często pytają, jaki rodzaj strony internetowej jest najbardziej skuteczny w generowaniu leadów i przynosi ich maksymalną ilość. W zależności od specyfiki i strategii marketingowej funkcjonowania strony, za najbardziej efektywną w generowaniu leadów uważa się landing page. Wynika to z faktu, że landing page to strona sprzedażowa, opracowana według strategii marketingowej sprzedaży, zawiera elementy przyciągające uwagę, motywujące wezwania do działania i wpływa na percepcję oraz zachowanie człowieka. Dlatego, jeśli Twoim celem jest przyciągnięcie jak największej liczby leadów, zleć stworzenie sprzedażowego landing page.

Korzyści z generowania leadów?

Generowanie leadów jest korzystne dla obu stron. Klient otrzymuje leady, które jutro mogą stać się klientami. Studio webowe zyskuje klienta, stabilne zlecenia i opłatę za swoje usługi. Należy zrozumieć, że metody generowania leadów nie ograniczają się tylko do tworzenia landing page czy innego rodzaju strony internetowej. Pozyskiwanie leadów możliwe jest również za pomocą platform społecznościowych, forów, blogów, gdzie znajduje się największe skupisko docelowej grupy odbiorców, a także poprzez marketing bezpośredni (e-mail marketing, SMS-y itp.). Optymalną opcję dla Twojego biznesu zaproponuje menadżer po przeprowadzeniu analizy marketingowej. Najważniejsze to zwrócić się do profesjonalisty, reszta to kwestia techniki.

Stwórz z nami nowoczesną stronę internetową